Advertisement

Meme Kanseri Tanısı ve Evrelendirmesi

Memede kitlelerin veya meme şekli, büyüklüğü veya cildin vasıflarında değişikliklerin birçok nedeni olabilir. Bir pozitif meme kanseri tanısı ancak meme dokusunun incelenmesiyle konabilir. Bu nedenle biyopsiler meme kanseri tanılarında çok önemli bir rol oynarlar.

Meme Kanseri Evrelendirme

Bir tanının tam olabilmesinden ve bir tedavi rejiminin seçilmesinden önce meme kanserinin evrelendirilmesi gerekir. Bu işlem kanserin memeden vücudun diğer kısımlarına yayılıp yayılmadığını belirler. En sık kullanılan sistem Amerikan Kanser Ortak Komitesi TNM sistemidir. TNM evrelendirme sisteminde kanserler T, N ve M evrelerine göre sınıflandırılır:

Advertisement
Advertisement
 • T, tümörün büyüklüğü ve meme içinde ve yakındaki organlara ne kadar yayıldığı anlamına gelir.
 • N, lenf düğümlerine ne kadar yayıldığı anlamına gelir.
 • M, metastaz yani uzaktaki organlara ne kadar yayıldığı anlamına gelir.

TNM evrelendirmesinde her harf kanser hakkında bir bilgiyi belirtmek üzere bir rakamla ilişkilidir. TNM evresi belirlendikten sonra bu bilgi evre gruplandırma adı verilen bir sürece kombine edilir. Evre gruplandırma, evrelerin 0 ile IV arasında değiştiği ve daha sık konuşulan kanser durumu belirleme yöntemidir. Rakam ne kadar düşükse kanser evresi o kadar düşüktür.

Evre 0

Bu evre noninvaziv (in situ) meme kanserini tanımlar. Duktal karsinoma in situ (DCIS), evre 0 kansere bir örnektir.

Evre I

Bu evre invaziv meme kanserinin ilk tanımlanmasını belirler. Bu noktada tümör çapı en fazla 2 santimetredir ve herhangi bir lenf düğümü olaya katılmamış olup kanser tamamen meme içindedir.

Advertisement

Evre II

Bu evre aşağıdakilerden birinin doğru olduğu invaziv meme kanserlerini tanımlar.

 • Tümör büyüklüğü 2 santimetreden azdır ama kol altındaki lenf düğümlerine yayılmıştır.
 • Tümör 2 ile 5 santimetre arasındadır ve kol altındaki lenf düğümlerine yayılmış veya yayılmamış olabilir.
 • Tümör 5 cm'den büyüktür ama herhangi bir lenf düğümüne yayılmamıştır.
 • Meme içinde tümör yoktur ama kol altındaki lenf düğümlerinde meme kanseri hücreleri bulunur.

Evre III

Bu meme kanserleri çeşitli kriterler temelinde üç kategoriye (A, B ve C) tekrar bölünür. Tanım olarak Evre III kanserler uzak bölgelere yayılmamıştır.

Advertisement
Advertisement
 • Evre IIIA tümörler ya 5 cm'den büyüktür ve kol altında bir ila üç lenf düğümüne yayılmıştır veya herhangi bir büyüklüktedir ve çok sayıda lenf düğümüne yayılmıştır.
 • Bir Evre IIIB tümör herhangi bir büyüklükte meme yakınındaki dokulara-cilt ve göğüs kasları-yayılmıştır ve meme içinde ve kol altındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir.
 • Evre IIIC kanser aşağıdaki şekilde yayılmış herhangi bir büyüklükte tümördür.
  • Kol altında 10 veya daha fazla lenf düğümüne
  • Köprücük kemiği altında ve bunun yakınındaki lenf düğümlerine
  • Memenin kendisi içinde ve kol altındaki lenf düğümlerine

Evre IV

Evre IV meme kanseri vücudun akciğerler, karaciğer, kemikler veya beyin gibi uzak kısımlarına yayılmıştır.

Article resources
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement